REALIZOWANE PROJEKTY PODCZAS WAKACJI 2023:

1. Organizacja wypoczynku letniego w formie jednotygodniowych kolonii dla dziesięciorga dzieci będących uczestnikami projektu: „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”. Zadanie w ramach projektu jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Kolonia została zorganizowana w Gdańsku,, w terminie 18.07.2023r. - 25.07.2023r.