Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij
 
Baner

SYLWESTER:  WISŁA --- SZCZYRK --- SZKLARSKA PORĘBA --- POLANICA ZDRÓJ --- MUSZYNA ZDRÓJ --- KROŚCIENKO n/Dunajcem 
Kontakt

tel./fax: 68 453 77 71
tel.: 68 323 09 65

INFOLINIA:
0 801 011 853


informacja@poltur.eu

Biuro:

2169456

Poltur1_ZG

Poltur2_ZG


  Ubezpieczenia -> Signal Iduna

Zamów katalog

SIGNAL IDUNA

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE UBEZPIECZENIA:

SIGNAL IDUNA TRAVEL

Polecany wszystkim planującym wypoczynek za granicą.

W ramach ubezpieczenia SIGNAL IDUNA TRAVEL, Klient ma do wyboru dwa warianty: STANDARD lub SUPER

Ubezpieczenie w wariancie STANDARD obejmuje:
 • koszty leczenia,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • bagaż podróżny.
Ubezpieczenie w wariancie SUPER obejmuje:
 • koszty leczenia,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • bagaż podróżny,
 • odpowiedzialność cywilną.
Sumy ubezpieczenia wynoszą:
 • w przypadku kosztów leczenia - od 10.000 EUR do 50.000 EUR,
 • w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków - 7.000 zł lub 16.000 zł,
 • w przypadku bagażu podróżnego - 800 zł lub 1.800 zł, Istnieje także możliwość podniesienia sumy ubezpieczenia bagażu maksymalnie o 2.000 zł
 • w przypadku odpowiedzialności cywilnej - 100.000 EUR.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA:

Wariant STANDARD umowy Ubezpieczenia Kosztów Leczenia, zapewnia:
 • zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie,
 • zakup lekarstw,
 • transport ubezpieczonego do szpitala,
 • pobyt w szpitalu,
 • transport do kraju,
 • zwrot kosztów leczenia stomatologicznego do wysokości 150 EUR,
 • zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej, jeśli jej obecność jest niezbędna do załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,

W zakres ubezpieczenia kosztów leczenia wchodzą ponadto koszty wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego, gdy ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 7 dni, koszty rekonwalescencji ubezpieczonego w przypadku, gdy transport ubezpieczonego nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia, koszty transportu ubezpieczonego umożliwiające kontynuację podróży.

Wariant SUPER umowy Ubezpieczenia Kosztów Leczenia, poza wymienionymi wyżej przypadkami, obejmuje:

 • koszty powrotu do kraju członków rodziny towarzyszących ubezpieczonemu w podróży w przypadku jego hospitalizacji, gdy pierwotnie przewidziane środki transportu nie mogą być wykorzystane,
 • koszty transportu niepełnoletnich dzieci, jeżeli nie towarzyszy im żadna inna osoba pełnoletnia. W tym przypadku SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. organizuje transport członków rodziny i dzieci do ich miejsca zamieszkania (bilet kolejowy, a w przypadku, gdy podróż trwa dłużej niż 12 godzin - bilet lotniczy). Transport dzieci odbywa się pod opieką przedstawiciela SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.,
 • pomoc w przypadku przerwania podróży. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokrywa koszty transportu ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej, gdy ten został zmuszony nagle przerwać podróż z powodu nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, śmierci osoby bliskiej, czy też poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego,
 • pomoc prawną w przypadku, gdy ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości w kraju, w którym się znajduje. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. opłaca honorarium adwokata,
 • zastępstwo kierowcy. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokrywa koszty wynajęcia zawodowego kierowcy lub innej osoby posiadającej prawo jazdy, która przewiezie ubezpieczonego do Polski w przypadku, gdy w wyniku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku stan zdrowia ubezpieczonego, potwierdzony w formie pisemnej przez lekarza prowadzącego, nie pozwala na prowadzenie własnego samochodu, a osoba towarzysząca ubezpieczonemu nie posiada prawa jazdy. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokrywa koszty zastępstwa kierowcy do wysokości równowartości 500 EUR.
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:
Ubezpieczeniem przeznaczonym dla osób podróżujących za granicę, wchodzącym również w skład pakietu SIGNAL IDUNA TRAVEL, jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to gwarantuje odszkodowanie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Procentowy uszczerbek na zdrowiu jest ustalany przez lekarzy, a wysokość świadczenia zależy od wybranej przez ubezpieczonego sumy ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO:

W ramach Ubezpieczenia Bagażu Podróżnego ochroną ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. objęte są rzeczy, przeznaczone do osobistego użytku ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. odpowiada za utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia.

W pakiecie SIGNAL IDUNA TRAVEL w formie rozszerzonej o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (wariant SUPER), SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, powstałych w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzonej przez ubezpieczonego w trakcie jego podróży zagranicznej.

SIGNAL IDUNA BUSINESS TRAVEL

Polecany osobom często wyjeżdżającym za granicę

Ubezpieczenie zawierane na okres od 6 do 12 miesięcy, dostępne jest w dwóch formach:

 • w formie imiennej,
 • w formie bezimiennej (z tzw. limitem osobodni).

Pakiety w obydwu formach ubezpieczenia obejmują: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków lub koszty leczenia, bagaż podróżny, odpowiedzialność cywilną.

Sumy ubezpieczenia wynoszą przy ubezpieczeniu:
  • kosztów leczenia - 15.000 EUR, 30.000 EUR, 40.000 EUR, 60.000 EUR,
  • przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - 7.000 zł, 30.000 zł,
  • przy ubezpieczeniu bagażu podróżnego 5.000 zł,
  • przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 100.000 EUR.

Klient ma do wyboru trzy warianty ubezpieczenia: STANDARD, SUPER, SUPER VIP, różniące się zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przeznaczone są dla osób zamieszkałych w Polsce i podróżujących po Polsce. Kompleksowym ubezpieczeniem mogą zostać objęte osoby indywidualne, jak również grupy osób uczestniczące w różnych wyjazdach i wycieczkach krajowych. I tak na przykład, Ubezpieczeniami Następstw Nieszczęśliwych Wypadków mogą zostać objęci uczestnicy krajowych imprez turystycznych lub grupy dzieci i młodzieży oraz personel szkół na koloniach, obozach i wczasach. Sumy ubezpieczenia wynoszą od 10.000 zł do 20.000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i od 10.000 zł do 20.000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci.
SIGNAL IDUNA SKI

Polecany miłośnikom narciarstwa, narciarstwa wodnego i windsurfingu.

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA SKI to pakiet ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, narciarstwa wodnego i windsurfingu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty ratownictwa, sprzęt sportowy i odpowiedzialność cywilna na terenie całego świata.

Suma ubezpieczenia stanowiąca odpowiedzialność z tytułu kosztów ratownictwa wynosi:
 • na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - 2.000 zł,
 • na terenie pozostałych państw świata - 3.000 EUR.
Suma ubezpieczenia sprzętu sportowego wynosi:
 • sprzęt narciarski i snowboard - 2.500 zł,
 • sprzęt windsurfingowy - 3.000 zł.

Istnieje możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego ponad sumę określoną w taryfie.

Sumy gwarancyjne przy odpowiedzialności cywilnej wynoszą:

 • za szkody rzeczowe - 2.500 EUR,
 • za szkody osobowe - 5.000 EUR.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie, z powodów niezależnych od niego, np. nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci najbliższego członka jego rodziny, czy np. szkody w mieniu ubezpieczonego. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą zostać objęte niewykorzystane świadczenia podróżne. Sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej - maksymalnie 17.000 zł.
stopka
 
  Beneficjent PFR  
projekt graficzny AXM studio	-	www.axm.pl PAKA-SERVICE, projektowanie stron i aplikacji internetowych do góry